Jogi információk

Copyright

A KUSZI Kerékpár Szaküzlet és Szerviz Webshopja, mely elérhető a
www.kuszikerekpar.hu címen, szerzői jog védelme alatt áll, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a VIKU 99 Bt. kizárólagosan jogosult. A VIKU 99 Bt. előzetes - se nem kizárólagos, se nem átruházható - írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé!

A honlapon található tartalmak, szövegek (különösen a Letölthető termékfotók, információs anyagok), kérdőívek, grafikák és egyéb anyagok (a jogszabályok kivételével) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesülnek. A honlapon elérhető tartalmak (szerzői művek) bármilyen felhasználása engedélyköteles; a felhasználás engedélyezésére Jogosult rendelkezik a szükséges jogokkal.


A felhasználási engedélyt Jogosult jelen felhasználási feltételek útján adja meg:

A
www.kuszikerekpar.hu honlap használatával, a honlapon található szerzői művek bármilyen módon történő felhasználásával Ön, mint Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket:

Felhasználó köteles bejelenteni Jogosultnak a szerzői művek bármilyen módon történő felhasználását; melyhez a Jogosult a felhasználás körülményeit megismerve nem köteles hozzájárulni.

Jogosult azonban abban az esetben is igényelheti Felhasználó jogdíjfizetését, ha Felhasználó e bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.

Jelen engedély nem érinti Jogosult fellépési jogát (vagyoni és személyhez fűződő) jogainak védelmében. Jogosult jogsértő felhasználása esetén jogdíj igénye érvényesítése, jogsértés megállapítása és jogosulatlan felhasználás megtiltása, további esetleges kárigénye érvényesítése érdekében felléphet bírósági úton vagy hatósági eljárásban.


Változtatás joga

A weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát a VIKU 99 Bt. fenntartja. A VIKU 99 Bt. nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot, ugyanakkor törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen, továbbá, hogy az itt nyújtott információk és adatok határozott és teljes leírását képezik a társaság akár teljes, akár részbeni üzletének, szolgáltatásának illetve tevékenységének.

Az itt található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a cég tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, előfizetői magatartások tanúsítására. Az ügyfeleknek minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk igényelt szolgáltatások saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e.

A VIKU 99 Bt. fenntartja a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállalja a felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, a VIKU 99 Bt-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért.


Információk gyűjtése és felhasználása

A weboldal látogatója tudomásul veszi, a weboldal és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a VIKU 99 Bt. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a cég szolgáltatásainak nem előfizetője. A VIKU 99 Bt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a weboldal több pontján történik információgyűjtés. Néhány szolgáltatás megrendeléséhez, igénybevételéhez regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatok megadása is szükséges lehet. A VIKU 99 Bt. ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás (elsősorban postai- illetve futárszolgáltatás) teljesítéséhez, illetve saját marketingtevékenységéhez piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Biztonság

A VIKU 99 Bt. minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt munkatársak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.

1992. évi LXIII. törvény szövege a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról a következő oldalon elérhető:
http://www.complex.hu/kzldat/t9200063.htm/t9200063.htm

Regisztráció

Az internetes áruházban történő vásárláshoz, meghatározott szolgáltatások igénybevételéhez regisztrációs űrlap kitöltése szükséges. A regisztráció során a felhasználó elérhetőségeit is igényelhetjük. Linkek


A VIKU 99 Bt. nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. A fenti adatkezelési és titoktartási nyilatkozat csak a VIKU 99 Bt. internetes áruházának weboldalára vonatkozik.

Felelősség korlátozása

Az ügyfelek a weboldalakat kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a weboldal szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, a VIKU 99 Bt. az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a jelen weboldal használata során az ügyfélnél felmerülő károkért való felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

Jogviták

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Veszprém Megyei Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. A szerződés nyelve magyar.